תקנון האתר

תקנון החברה

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

קנייה מהנה מצוות טקבול ישראל

1. תקנון

1.1. אתר האינטרנט "טקבול ישראל" של חברת טקבול ישראל בע"מ (להלן: "החברה") משמש כאתר תדמית ואתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי ספורט, על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה . עקב כך, אשר על כן, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

2. אודות המכירות

2.1. המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה – מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הרוכש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות הקיימות באתר.

2.2. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה כוללים מע"מ על פי דין, הובלה והרכבה.

2.3. ככל שתחליט לבצע הזמנת מוצר עליך להקליד פרטים בסיסיים ובהם שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.4. חיוב הרוכש בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בהודעה שהתקבלה, לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, הרכישה תיחשב כרכישה שבוצעה רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י הרוכש. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה טקבול ישראל החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

לתשומת ליבך: כל הזמנה ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

2.6. עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

3. אספקת/הובלת המוצרים

3.1. החברה תדאג לאספקת המוצר/ים הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שצוינה על ידך בעת ביצוע ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

3.2. החברה תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי (כלומר – העסקה אושרה על ידי חברת האשראי).

3.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.  החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 45 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

3.4. מחיר המוצר אשר יוצג באתר כולל הובלה רגילה. יובהר, כי מחיר המוצר אינו כולל הובלה חריגה אשר משמעותה – הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. לכך תהיה עלות נפרדת אשר תוסכם בין החברה לבין הלקוח.

במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית להודיע ללקוח כי עליו להסדיר את ההובלה ולחלופין לגבות תשלום נוסף על הובלה חריגה.

3.5. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

3.6. בעת אספקת המוצר, רשאית טקבול ישראל לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

3.7. במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם בעת ביצוע ההזמנה באתר ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

4. כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי לבצע רכישה באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

4.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ואינך בוגר (בן 18 ומעלה) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

4.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

4.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.4. המשתמש הוא כתובת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.

4.5. החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

5. מדיניות פרטיות

5.1. לתשומת ליבך: במועד כניסתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. במידה שאינך מעוניין להופיע ברשימת הדוור, הסר את הסימון במקום המיועד.

5.2. החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות מהחברה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שתקבל מהחברה).

5.3. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר ולא תעבירם לצד שלישי אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך יצירת ושמירת קשר עם המשתמש, בכפוף לכל דין.

5.4. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בכל דרך בה תבחר החברה, מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.S) פלטפורמות הפעילויות באתר, או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

6. ביטולים והחזרות

6.1. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010.

6.2. דמי ביטול- כל ביטול עסקה על פי התקנות, מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% מערך המוצר.

6.3. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום,  רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו.

6.4. רוכש המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לחברה חשבונית, המעידה על עצם ביצוע העסקה עם החברה.

6.5. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מס' 03-5166165 ו/או באמצעות שליחת דוא"ל בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

6.7. בהתאם להוראות כל דין, לא יוחזרו מוצרים שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הרוכש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח, המשנה מצבו לרעה.

6.8. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

7. הגבלת אחריות החברה

7.1. האתר , לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS-IS). ייתכן שהמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע או במחיר והיה ויתגלו – החברה תפעל לתיקון הטעות בהקדם.

7.2. החברה מבהירה כי ככל שיש ו/או יהיו באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים, הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.

7.3. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

7.4. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם.

7.5. החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייתכנו הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

7.6. החברה אינה אחראית על מוצרים הדורשים התקנה ע"י בעלי מקצוע, והמשתמש ו/או מי מטעמו התקינו אותו בעצמם ונגרם נזק כתוצאה מכך.

8. תנאים נוספים

8.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

8.2. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי.

8.3. כל התכנים המופיעים באתר החברה הינם קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך ובהתאם להוראות כל דין.

9. שירות טלפוני

שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים המוצעים באתר, יש להפנות אלינו בטלפון: 054-7204622 או באמצעות דוא"ל: sales@teqball.co.il